MÍSTNÍ UBYTOVACÍ ŘÁD

platný od 01.04.2019

 

Rybářský revír Starý Ples je rozdělen do 4 sekcí. 

  • Zóna A – rybářské bivaky/západ (poblíž zóny A se nachází budova místní rybárny, ve které je umístěno sociální zařízení - WC, sprcha) 
  • Zóna B – rybářské bivaky/jih
  • Zóna C – karavany/východ
  • Hájená zóna – zákaz rybolovu/sever

 

1) Nástup na lovné místo je od 13:30 do 14:00 hodin. Opustit lovné místo je nutné do 12:00 hodin.

2) V budově místní rybárny je umístěno sociální zařízení (WC, sprcha). Využití sociálního zařízení je bez omezení v rámci zakoupení rybářské povolenky, bez dalšího poplatku. Elektrický sušič rukou, umístěný na sociálním řízení v budově rybárny, je možné využít i k vysoušení vlasů - pohyblivá vzduchová tryska se může otáčet o 360° a tím lze osoušet vlasy. Druhé WC ve formě mobilní toalety je umístěno v zóně C určené pro karavany. Upozorňujeme na přísný zákaz vykonávání potřeby mimo prostor WC umístěného v rybárně nebo mobilní toalety!

3) Při využití sprchy buďte prosím ohleduplní a myslete na ostatní. Teplé vody spotřebujte pouze tolik, kolik opravdu potřebujete, ať mají příjemnou sprchu všichni.

4) V prostorách rybárny a sociálního zařízení dodržujte pořádek a čistotu. 

5) Odpadky v rámci celého areálu odkládejte pouze do nádob k tomu určených. Udržujte pořádek v celém areálu.

6) V prostorách areálu je umístěn kamerový systém z důvodu ochrany majetku před krádeží a vandalismem. Kamery jsou umístěny u obou vjezdů do areálu, na budově rybárny a okolo rybníka.

7) V prostorách celého rybníka je možno využívat WiFi připojení. WiFi připojení je k dispozici zdarma v rámci pobytu.

8) Znovu připomínáme zákaz jakýmkoli způsoben poškozovat flóru a faunu. Jsme v sousedství Evropsky významné lokality České republiky -  Stará Metuje a Ptačího parku Josefovské louky. Zanechte za s sebou přírodu tak krásnou, jaká byla, když jste k nám přijeli!

9) Prosím, hlídejte si vaše děti. V areálu protéká mlýnský náhod na místní vodní elektrárnu, který napájí řeka Stará Metuje. 

10) Přísný zákaz vstupovat do prostoru zařízení vodní elektrárny, včetně zařízení na čištění česlí umístěného na mlýnském náhonu.

11) Pobyt v celém areálu je na vlastní nebezpečí.

12) Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené přírodními živly, a to na majetku i na zdraví.

13) Koupání v celém areálu je na vlastní nebezpečí.

14) Při nástupu každý rybář obdrží klíče od brány do areálu, klíče vrací při odjezdu správci areálu. Při ztrátě klíčů je účtován jednorázový poplatek ve výši 1 000 Kč za 1 ks klíče.

15) Za jakoukoli škodu způsobenou v areálu nesete finanční odpovědnost. Zákonný zástupce ručí za své děti.

16) Parkování v areálu: V sekci A/rybářské bivaky a v sekci B/rybářské bivaky je dovoleno parkovat v areálu pouze na místě určeném – parkoviště u vjezdu (u lovného místě pouze po domluvě se správcem areálu). Jinak platí zákaz parkování u lovného místa pro sekci A a sekci B. V sekci C/karavany je možné parkovat přímo u lovného místa. Zákaz parkování v areálu bez rybářské povolenky, návštěvy mohou parkovat na parkovišti před bránou pro karavany.

17) Přísný zákaz opouštět areál po 20. hodině (odjezd automobilem).

18) Zákaz jízdy po areálu na čtyřkolce nebo motocyklu.

19) V přípdě použití elektrického topného tělesa (přímotopu) je účtován poplatek dle platného ceníku. Úhrada je vždy provedena v hotovosti na místě.

20) Osoba přebírající tento „Rybářský a ubytovací řád“ je povinna seznámit s těmito řády i ostatní osoby, které ho doprovází.

21) V případě zájmu, můžete vaše fotografie úlovků sdílet na našem facebooku. Fotografii nám zašlete na email info@narybynaples.cz, my ji zveřejníme. V případě zveřejnění fotografie na facebooku Rybářského revíru Starý Ples, také souhlasíte se zveřejněním fotografie na našem instagramu a e-stránkách www.narybanaples.cz. 

 

Přejeme krásný pobyt a úspěšný rybolov!