MÍSTNÍ UBYTOVACÍ ŘÁD

platný od 01.06.2021

 

Rybářský revír Starý Ples je rozdělen do 4 sekcí. 

  • Zóna A – rybářské bivaky/západ (poblíž zóny A se nachází budova místní rybárny, ve které je umístěno sociální zařízení - WC, sprcha) 
  • Zóna B – chatky a rybářské bivaky/jih
  • Zóna C – karavany/východ
  • Hájená zóna – zákaz rybolovu/sever

 

1) Nástup na lovné místo je od 13:30 do 14:00 hodin. Opustit lovné místo je nutné do 12:00 hodin.

2) V budově místní rybárny je umístěno sociální zařízení (WC, sprcha). Využití sociálního zařízení je bez omezení, v rámci zakoupení rybářské povolenky, bez dalšího poplatku. Elektrický sušič rukou, umístěný na sociálním řízení v budově rybárny, je možné využít i k vysoušení vlasů - pohyblivá vzduchová tryska se může otáčet o 360° a tím lze sušit vlasy. Další 4 WC ve formě mobilní toalety jsou rozmístěny po areálu, tak aby neměl nikdo na WC příliš daleko. Upozorňujeme na přísný zákaz vykonávání potřeby mimo prostor WC umístěného v rybárně nebo mobilní toalety!

3) Při využití sprchy buďte prosím ohleduplní a myslete na ostatní. Teplé vody spotřebujte pouze tolik, kolik opravdu potřebujete, ať mají příjemnou sprchu všichni. Když sprchu opouštíte, dbejte, aby po vás zůstalo čisto. Není příjemné sprchovat se ve sprše plné bláta a písku!

4) V prostorách rybárny a sociálního zařízení dodržujte pořádek a čistotu. 

5) Odpadky v rámci celého areálu odkládejte pouze do nádob k tomu určených. NEODHAZUJTE NEDOPALKY! Udržujte pořádek v celém areálu.

6) V prostorách areálu je umístěn kamerový systém z důvodu ochrany majetku před krádeží a vandalismem. Kamery jsou umístěny u obou vjezdů do areálu, na budově rybárny a okolo rybníka.

7) V prostorách celého rybníka je možno využívat WiFi připojení. WiFi připojení je k dispozici zdarma. Heslo k připojení obdržíte po příjezdu od správce areálu.

8) Znovu připomínáme zákaz jakýmkoli způsoben poškozovat flóru a faunu. Jsme v sousedství Evropsky významné lokality České republiky -  Stará Metuje a Ptačího parku Josefovské louky. Zanechte za sebou přírodu tak krásnou, jaká byla, když jste k nám přijeli!

9) Prosím, hlídejte si vaše děti. V areálu protéká mlýnský náhod na místní vodní elektrárnu, který napájí řeka Stará Metuje. 

10) Přísný zákaz vstupovat do prostoru zařízení vodní elektrárny, včetně zařízení na čištění česlí umístěného na mlýnském náhonu.

11) Pobyt v celém areálu je na vlastní nebezpečí.

12) Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené přírodními živly, a to na majetku i na zdraví.

13) Koupání v celém areálu je na vlastní nebezpečí.

14) Při nástupu každý rybář obdrží klíče od brány do areálu, klíče vrací při odjezdu správci areálu. Při ztrátě klíčů je účtován poplatek ve výši 1 000 Kč za 1 ks klíče.

15) Za jakoukoli škodu způsobenou v areálu nesete finanční odpovědnost. 

16) Zákonný zástupce ručí za své děti.

17) Parkování v areálu: V sekci A/rybářské bivaky a v sekci B/rybářské chatky a bivaky je dovoleno parkovat v areálu pouze na místě určeném – parkoviště u vjezdu (u lovného místa pouze po domluvě se správcem areálu).  Na převoz zavazadel můžeme poskytnout vozík. V sekci C/karavany je možné parkovat přímo u lovného místa.

Zákaz parkování v areálu bez rybářské povolenky, návštěvy mohou parkovat na parkovišti před bránou pro karavany.

18) Přísný zákaz opouštět areál po 20. hodině (odjezd automobilem).

19) Zákaz jízdy po areálu na čtyřkolce nebo motocyklu.

20)  Elektrická energie - naše elektrické přípojky jsou monitorovány elektroměrem. Před odjezdem je vaší povinností uvědomit správce o odjezdu, ten zkontroluje stav elektroměru. Při spotřebě nad 2 KW za den, bude tato spotřeba vyčíslena k úhradě, platba v hotovosti na místě. 

21) Pitná voda je k dispozici u parkoviště u hlavního vjezdu (vjezd A, B). Je viditelně označeno.

22) Svého pejska si můžete vzít s sebou. Upozorňujeme, že nesmí obtěžovat ostatní rybáře a důrazně upozorňujeme, že je třeba uklízet po svém mazlíčkovi exkrementy!

23) Doplňkový ubytovací řád pro pobyt v chatkách je vyvěšen v každé chatce.

24) V chatkách nesmí přebývat domácí mazlíčci.

25) Objednavatel rybaření je povinen seznámit s řády našeho revíru všechny ostatní osoby které ho doprovází „Rybářský a Ubytovací řád“.

26) Rybárna je v nočních hodinách uzavřena.

27) Na svém lovném místě můžete používat svůj gril s ohništěm, který má svůj vlastní popelník. Popel nesmí vypálit trávu. Lovné místo nesmí být po použití grilu znečištěno.

28) Na lovném místě je přísný zákaz rozdělávat oheň typu "táborák", volně bez grilu.

29) PŘÍSNÝ ZÁKAZ umývat se v rybníce s použitím mýdel a šamponů - od toho máme sprchu! Znečišťujete tím vodu a svým konáním ohrožujete zdraví ryb! - pokuta 1 000 Kč

30) PŘÍSNÝ ZÁKAZ vylévat vodu z omývání nádobí do rybníka! V žádném případě nesmí být do rybníka vylita voda s čistícím prostředkem (např. Jar)! Znečišťujete tím vodu a svým konáním ohrožujete zdraví ryb! - pokuta 1 000 Kč

31) UPOZORŇUJEME, že při nepřízni počasí jako je bouřka, silný vítr, vichřice atd. je třeba zvážit, zda je vhodné pobývat a ponechávat bivaky, karavany, rybářské pruty atd. pod korunami stromů - hrozí pád větve či stromu. Je na každém, aby vyhodnotil míru nebezpečí. Pokud je nepřízeň počasí vysoká, je možné se schovat, případně přenocovat v přilehlé rybárně!

32) Přísný zákaz vylévání zásobníků odpadní vody z karavanů do toalet TOI! Pro tento účel je zřízena přečerpávací jímka u budovy rybárny. Je možné ji využít po předchozí dohodě se správcem areálu.

33) V případě zájmu, můžete vaše fotografie úlovků a zážitků sdílet. Fotografie nám zašlete na email info@narybynaples.cz nebo náš facebook, my je zveřejníme. V případě zaslání fotografií souhlasíte se zveřejněním fotografií na facebooku našeho revíru, instagramu a e-stránkách www.narybanaples.cz. 

 

Přejeme krásný pobyt a úspěšný rybolov!