MÍSTNÍ UBYTOVACÍ ŘÁD

platný od 01.01.2023

 

Rybářský revír Starý Ples je rozdělen do 4 sekcí. 

  • Zóna A – rybářské bivaky/západ (poblíž zóny A se nachází budova místní rybárny, ve které je umístěno sociální zařízení - WC, sprcha) 
  • Zóna B – chatky a rybářské bivaky/jih
  • Zóna C – karavany/východ
  • Hájená zóna – zákaz rybolovu/sever

 

1) Nástup na lovné místo je od 13:30 hodin. Opustit lovné místo je nutné do 12:00 hodin.

2) V budově místní rybárny je umístěno sociální zařízení (WC, sprcha). Využití sociálního zařízení je bez omezení, v rámci zakoupení rybářské povolenky, bez dalšího poplatku. Další 4 WC ve formě mobilní toalety jsou rozmístěny po areálu, tak aby neměl nikdo na WC příliš daleko. Upozorňujeme na přísný zákaz vykonávání potřeby mimo prostor WC umístěného v rybárně nebo mobilní toalety!

3) Při využití sprchy buďte prosím ohleduplní a myslete na ostatní. Teplé vody spotřebujte pouze tolik, kolik opravdu potřebujete, ať mají příjemnou sprchu všichni. Když sprchu opouštíte, dbejte, aby po vás zůstalo čisto. Není příjemné sprchovat se ve sprše plné bláta a písku!

4) V prostorách rybárny a sociálního zařízení dodržujte pořádek a čistotu. 

5) Odpadky v rámci celého areálu odkládejte pouze do nádob k tomu určených. NEODHAZUJTE NEDOPALKY! Udržujte pořádek v celém areálu.

6) V prostorách areálu je umístěn kamerový systém z důvodu ochrany majetku před krádeží a vandalismem. Kamery jsou umístěny u všech vjezdů do areálu, na budově rybárny vně i uvnitř, dále okolo rybníka.

7) V prostorách celého rybníka je možno využívat WiFi připojení. WiFi připojení je k dispozici zdarma. Heslo k připojení obdržíte v informačním emailu před příjezdem.

8) Znovu připomínáme zákaz jakýmkoli způsoben poškozovat flóru a faunu. Jsme v sousedství Evropsky významné lokality České republiky -  Stará Metuje a Ptačího parku Josefovské louky. Zanechte za sebou přírodu tak krásnou, jaká byla, když jste k nám přijeli!

9) Prosím, hlídejte si vaše děti. V areálu protéká mlýnský náhod na místní vodní elektrárnu, který napájí řeka Stará Metuje. 

10) Přísný zákaz vstupovat do prostoru zařízení vodní elektrárny, včetně zařízení na čištění česlí umístěného na mlýnském náhonu.

11) Pobyt v celém areálu je na vlastní nebezpečí.

12) Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené přírodními živly, a to na majetku i na zdraví.

13) Koupání v celém areálu je na vlastní nebezpečí. ZÁKAZ rekreačního koupání v rybníce. Do vody je možný vstup pouze pokud fotíte rybu, vyprošťujete rybu nebo prut atd. Chceme chránit ryby. Rekreačně se můžete koupat v řece u hráze "A".

14) V roubených chatách jseu ve dveřích 2 klíče.  Při ztrátě klíčů je účtován poplatek ve výši 1 000 Kč za 1 ks klíče.

15) Za jakoukoli škodu způsobenou v areálu nesete finanční odpovědnost. 

16) Zákonný zástupce ručí za své děti.

17) Parkování v areálu pro rybařící: V sekci A/rybářské bivaky a v sekci B/rybářské bivaky je dovoleno parkovat v areálu pouze na místě určeném – parkoviště u vjezdu (u lovného místa pouze po domluvě se správcem areálu).  V sekci B/ roubené chaty a C/karavany je možné parkovat přímo u lovného místa.

Zákaz parkování v areálu bez rybářské povolenky, návštěvy mohou parkovat na parkovišti před zadní bránou pro karavany (hráz C) nebo na parkovišti za hlavní branou (hráz A, B). Návštěvy nesmí zajíždět k lovným místům. Každá návštěva musí být telefonicky nahlášena správci areálu.

Každá návštěva bez rozdílu věku  hradí poplatek 50 Kč 1 den/1 osoba - návštěva musí opustit areál do 18:00 hodin. Každá návštěva musí být nahlášena správci areálu! Maximální počet návštěv na 1 lovné místo jsou 3 osoby.

18) Přísný zákaz opouštět automobilem areál od 20:00 do 07:00 hodin, peší mohou v tento čas areál opustit pouze po předchozí domluvě se správcem revíru.

19) Zákaz jízdy po areálu na všech dvoustopích i jednostopích dopravních prostředcích (čtyřkolka, motocykl, elektrokolo, elektrokoloběžka, kolo, koloběžka atd.). Náš rybník není velký, dá se pohodlně obejít pěšky, proto se zde pohybujeme výhradně pěšky.

20)  Elektrická energie - naše elektrické přípojky jsou monitorovány elektroměrem. Před odjezdem je vaší povinností uvědomit správce o odjezdu, ten zkontroluje stav elektroměru. Při spotřebě nad 2 KW za den, bude tato spotřeba vyčíslena k úhradě, platba v hotovosti na místě. 

21) Pitná voda je k dispozici u parkoviště u hlavního vjezdu (vjezd A, B). Je viditelně označeno.

22) Svého pejska si můžete vzít s sebou. Upozorňujeme, že nesmí obtěžovat ostatní rybáře a důrazně upozorňujeme, že je třeba uklízet po svém mazlíčkovi exkrementy!

23) Doplňkový ubytovací řád pro pobyt v chatkách je vyvěšen v každé chatce.

24) V chatkách nesmí přebývat domácí mazlíčci.

25) Objednavatel rybaření je povinen seznámit s řády našeho revíru všechny ostatní osoby které ho doprovází „Rybářský a Ubytovací řád“.

26) Rybárna je v nočních hodinách otevřena.

27) Na svém lovném místě můžete používat svůj gril s ohništěm, který má svůj vlastní popelník. Popel nesmí vypálit trávu. Lovné místo nesmí být po použití grilu znečištěno.

28) Na lovném místě je přísný zákaz rozdělávat oheň typu "táborák". Zákaz vypalování trávy. Každý z vás musí dodržovat základy pořární ochrany. Nutno dodržovat požádní řád, který je vyvěšení na chodbě v budově rybárny.

29) PŘÍSNÝ ZÁKAZ umývat se v rybníce s použitím mýdel a šamponů - od toho máme sprchu! Znečišťujete tím vodu a svým konáním ohrožujete zdraví ryb! - pokuta 1 000 Kč. Případné následné škody na rybách by vám byly vyčísleny v plné výši.

30) PŘÍSNÝ ZÁKAZ vylévat vodu z omývání nádobí do rybníka! V žádném případě nesmí být do rybníka vylita voda s čistícím prostředkem (např. Jar)! Znečišťujete tím vodu a svým konáním ohrožujete zdraví ryb! - pokuta 1 000 Kč. Případné následné škody na rybách by vám byly vyčísleny v plné výši.

31) UPOZORŇUJEME, že při nepřízni počasí jako je bouřka, silný vítr, vichřice atd. je třeba zvážit, zda je vhodné pobývat a ponechávat bivaky, karavany, rybářské pruty atd. pod korunami stromů - hrozí pád větve či stromu. Je na každém, aby vyhodnotil míru nebezpečí. Pokud je nepřízeň počasí vysoká, je možné se schovat, případně přenocovat v přilehlé rybárně!

32) Přísný zákaz vylévání zásobníků odpadní vody z karavanů do toalet TOI! Pro tento účel je zřízena přečerpávací jímka u budovy rybárny. Je možné ji využít po předchozí dohodě se správcem areálu.

33) Vyzýváme všechny rybařící osoby na našem rybníce, aby se chovali ohleduplně k ostatním rybářům a nevytvářeli nadměrný hluk. Hlasitě puštěné rádio, nadměrný křik atd., to vše otravuje pobyt ostatním rybářům. Na rybník na Starém Plese se jezdí rybařit, odpočívat, užívat si krásné přírody. Chápeme, že se při rybaření chcete i pobavit, ale nesmíte nikoho obtěžovat! Pokud míra hluku přesáhne přijatelnou mez a vy ani přes upozornění nebudete ohleduplní, budeme vás nuceni okamžitě poslat domů bez náhrady vrácení peněz za nevyčerpaná pobyt! Nemůže docházet k tomu, že ostatní rybáři kvůli neohleduplnosti ostatních budou předčasně odjíždět domů!

34) V případě zájmu, můžete vaše fotografie úlovků a zážitků sdílet. Fotografie nám zašlete na email info@narybynaples.cz nebo náš facebook, my je zveřejníme. V případě zaslání fotografií souhlasíte vy i všechny další osoby na fotografii či videu bez omezení s bezplatným zveřejněním fotografií na facebooku našeho revíru, instagramu, kanálu You Tube a e-stránkách www.narybanaples.cz, případně další propagaci našeho revíru. 

 

Přejeme krásný pobyt a úspěšný rybolov!