RYBÁŘSKÝ ŘÁD PRO SOUKROMÝ REVÍR STARÝ PLES

platný od 15.08.2021

 

 

Naše ryby jsou označeny čipem, máme tedy přehled  o počtech ulovených ryb i místě zdolání ryb. Pokud se nebudete k našim rybám chovat dle zásad rybolovu a ony po setkání s vámi nepřežijí, budete okamžitě z revíru vyhoštěni bez nároku na vrácení finančních prostředků za nevyčerpané služby. Příště už vás na náš revír nepustíme!

Upozorňujeme, že máme dalekohledy s nočním viděním. Chráníme tak nejen náš majetek, ale i naše ryby!

 

 1. Každý držitel mající "Pověření k hospodářské těžbě ryb udicí" Rybářského revíru Starý Ples je povinen se před začátkem rybolovu seznámit s tímto rybářským řádem a souhlasí s případnými kontrolami, které provádí správce areálu.
 2. Držitel pověření k hospodářské těžbě ryb loví tzv. systémem „chyť a pusť“ v průběhu celého dne a celé noci.  Chytá se na dva pruty a na každém z nich je možné použít pouze jeden návazec s jednoháčkem – protihrot je povolen. 
 3. Hlavní obsádku tvoří kaprovité ryby.
 4. V období od 16.06. do 31.12. je povolen lov dravců na umělou nástrahu (pouze gumová nástraha s jednoháčkem).
 5. Lov dravců na jakoukoliv živou nástrahu je přísně zakázán (červi, žížala a podobně). Vláčení na umělou nástrahu je povoleno.
 6. Montáže musejí být průběžné – únikové, to znamená, že olovo při utržení ryby samovolně odpadne a ryba ho netahá za s sebou. Feederová a methodmixová krmítka jsou povolena. Montáž však musí být průběžná (úniková). Minimální průměr vlasce na navijáku musí být minimálně 0,28. Lovící může mít na konci i šokový vlasec. Na koncovou montáž je možné použít šňůrku jako návazec.
 7. PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽITÍ PLETENKY, NEPRŮBĚŽNÝCH MONTÁŽÍ A VELIKOSTI HÁČKŮ 1, 2, 3. Vyžadujeme používání háčků velikosti 4, 5, 6, 7, 8. 
 8. V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ BODU 6), 14), 15) RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU, BUDE UDĚLENA POKUTA VE VÝŠI 1 000 KČ. POKUD BUDE PRŮKAZNÉ, ŽE RYBÁŘ ÚMYSLNĚ RYBU POŠKODIL (špatný návazec, špatný háček, neprůjezdná montáž, pletenka, nepoužívá podložku vaničkového typu, nepoužívá dezinfekci), tj. MŮŽE ÚMYSLNĚ POŠKODIT RYBU, JE TOTO DŮVOD PRO OKAMŽITÉ VYHOŠTĚNÍ Z AREÁLU, BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA NEVYČERPANÉ SLUŽBY! Chovejme se k rybám jako k živým tvorům, prosím!!
 9. Krmení je povoleno: boilies, peletami, vařeným partiklem a method – mixem.
 10. Označování lovného místa je povoleno pouze tyčovou bójkou.
 11. Zakrmování může probíhat buď ze břehu nebo pokud má rybář svůj člun, případně elektrickou zakrmovací lodičku, může zakrmovtat i těmito způsoby, ale pouze v jeho lovném sektoru. Nesmí rušit ostatní rybáře při lovu! Pozor, je přísně zakázáno vyvážet těmito způsoby nástrahu!
 12. Samotný lov z lodi je zakázán.
 13. Loď lze použít pouze v případě, kdy zdolávaná ryba zůstane ve vázce.
 14. Při zacházení s úlovky (např. focení) se vyžaduje maximální opatrnost. Ulovená ryba se musí vyháčkovat pouze na mokré podložce, musí být polévána vodou a v případě zranění je rybář povinen toto zranění ošetřit dezinfekcí. Při navrácení ryby do vody, je nutno s ní zacházet co nejšetrněji, aby nedošlo k jejímu poškození.
 15. Vyžadujeme používání komerčně vyráběných podložek pod ryby vaničkového typu o velikosti alespoň 50×110 cm a podběráku s rameny šíře minimálně 100 cm.
 16. Přísný zákaz uchovávání ulovených ryb ve vezírcích, sacích a podobně.
 17. Není dovoleno používat spalovací motory jako pohon lodí.
 18. Bivakování na břehu rybníka je povoleno na vyhrazených místech. 
 19. Pokud se hodláte vzdálit od svých prutů natolik, že nebudete schopni reagovat na záběr, nenechávejte pruty nahozené.
 20. Každý návštěvník je povinen udržovat pořádek, nerušit svým jednáním a chováním ostatní, dodržovat noční klid. Po ukončení rybolovu zanechat lovné místo a prostor v naprosté čistotě.
 21. Je zakázáno jakýmkoli způsobem poškozovat místní flóru a faunu. 
 22. Při porušení jakéhokoli pravidla nebo zákazu, bude rybář vykázán z areálu Revíru Starý Ples bez nároku na vrácení uhrazených peněžních prostředků. V budoucnu již nebude mít možnost Revír Starý Ples navštívit. 
 23. Pokud za rybářem přijede v průběhu rybaření návštěva, musí být předem nahlášena u správce revíru. Návštěva musí ponechat vůz na vyhrazeném parkovišti - parkoviště před bránou, vjezd pro karavany. 
 24. Provozovatel nenese zodpovědnost za zničení nebo zcizení vašeho majetku. Každý návštěvník areálu zodpovídá za své věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich odcizení, včetně věcí uložených v zaparkovaném vozidle. 
 25. Provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu. 
 26. Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené přírodními živly, a to na majetku i na zdravví.
 27. Koupání v areálu pouze na vlastní nebezpečí. 
 28. Zákaz odjezdu z areálu po 20. hodině!
 29. Focení ryby do 18 kg mimo vodu je povoleno pouze nad podložkou, a to ve dřepu či v pokleku. Ryba nesmí při manipulaci na břehu oschnout. Je nutné ji v dostatečné míře polévat vodou z předem připraveného vědra. 
 30. Focení ryby nad 18 kg je povolenou pouze ve vodě.
 31. Při nedodržení pravidel focení s rybou výše uvedených (bod 29. a 30.) a následném poškození nebo úhynu ryby, vám bude vyčíslena škoda v plné výši.
 32. Případná změna rybářského řádu je vyhrazena. „Co není povoleno, je zakázáno.“