RYBÁŘSKÝ ŘÁD PRO SOUKROMÝ REVÍR STARÝ PLES

 

 1. Každý držitel povolenky pro soukromý revír Starý Ples je povinen se před začátkem rybolovu seznámit s tímto rybářským řádem. Souhlasí s prováděnými kontrolami správcem areálu.
 2. Držitel povolenky loví systémem „chyť a pusť“ na 24 hodin (loví se pouze kaprovité ryby). Chytá se na dva pruty a na každém z nich je možné použít pouze jeden návazec s jednoháčkem – protihrot je povolen. 
 3. Montáže musejí být průběžné – únikové, to znamená, že olovo při utržení ryby samovolně odpadne a ryba ho netahá za sebou. Feederová a methodmixová krmítka jsou povolena. Montáž však musí být průběžná (úniková). Minimální průměr vlasce na navijáku musí být minimálně 0,28. Lovící může mít na konci i šokový vlasec. Na koncovou montáž je možné použít šňůrku jako návazec.
 4. Lov dravců na jakoukoliv živou nástrahu je přísně zakázán (červi, žížala a podobně). Vláčení na umělou nástrahu je povoleno.
 5. Krmení je povoleno: boilies, peletami, vařeným partiklem a method – mixem.
 6. Označování lovného místa je povoleno pouze tyčovou bójkou, zakrmování pouze ze břehu.
 7. Samotný lov z lodi je zakázán.
 8. Loď lze použít pouze v případě, kdy zdolávaná ryba zůstane ve vázce.
 9. Při zacházení s úlovky (např. focení) se vyžaduje maximální opatrnost. Ulovená ryba se musí vyháčkovat pouze na mokré podložce, musí být polévána vodou a v případě zranění je rybář povinen toto zranění ošetřit dezinfekcí. Při navrácení ryby do vody, je nutno s ní zacházet co nejšetrněji, aby nedošlo k jejímu poškození.
 10. Vyžadujeme používání komerčně vyráběných podložek pod ryby vaničkového typu o velikosti alespoň 50×110 cm a podběráku s rameny šíře minimálně 100 cm.
 11. Přísný zákaz uchovávání ulovených ryb ve vezírcích, sacích a podobně.
 12. Není dovoleno používat spalovací motory jako pohon lodí.
 13. Bivakování na břehu rybníka je povoleno na vyhrazených místech. 
 14. Vašeho pejska si můžete vzít s sebou, ale je vaší povinností, dohlédnout na to, aby se netoulal po areálu a neobtěžoval ostatní rybáře. 
 15. Pokud se hodláte vzdálit od svých prutů natolik, že nebudete schopni reagovat na záběr, nenechávejte pruty nahozené.
 16. Každý návštěvník je povinen udržovat pořádek, nerušit svým jednáním a chováním ostatní, dodržovat noční klid. Po ukončení rybolovu zanechat lovné místo a prostor v naprosté čistotě.
 17. Je zakázáno jakýmkoli způsobem poškozovat místní flóru a faunu. 
 18. Při porušení jakéhokoli pravidla nebo zákazu, bude rybář vykázán z areálu revíru Starý Ples bez nároku na vrácení uhrazených peněžních prostředků. V budoucnu již nebude mít možnost revír Starý Ples navštívit. 
 19. Pokud za rybářem přijede v průběhu rybaření návštěva, musí být předem nahlášena u správce revíru. Návštěva musí ponechat vůz na vyhrazeném parkovišti. 
 20. Provozovatel nenese zodpovědnost za zničení nebo zcizení vašeho majetku. Každý návštěvník areálu zodpovídá za své věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich odcizení, včetně věcí uložených v zaparkovaném vozidle. 
 21. Provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu. 
 22. Koupání v areálu pouze na vlastní nebezpečí. 
 23. Zákaz odjezdu z areálu po 20. hodině!
 24. Případná změna rybářského řádu je vyhrazena. „Co není povoleno, je zakázáno.“